UAB „Judrės medis“ įkurta 2001 metais. Pagrindinė įmonės veikla – biokuro (skiedrų, čipsų) gamyba. Biokuras parduodamas per biokuro biržą (apie 90 proc.) bei pagal tiesiogiai su pirkėjais sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis (apie 10 proc.). Šiuo metu sąlyginai maži bendrovės gamybiniai pajėgumai riboja sutarčių su biokuro pirkėjais sudarymą. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą ir darbo našumą numatoma didinti gamybos pajėgumus. Todėl inicijuojamas šis projektas, kurio metu planuojama įsigyti naują, modernią, našią įrangą, skirtą biokuro gamybai. Projekto įgyvendinimas prisidės prie bendrovės verslo plėtros ir regiono vystymosi.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014– 2020 m.

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1- LVPA- K-850

„Regio potencialas LT“ .

 

Projekto pavadinimas – „UAB „Judrės medis“ gamybinio pajėgumo plėtra“.

Projekto vykdytojas – UAB „Judrės medis“.

Uždaryti meniu